Vizyon-Misyon

                                                GÖRÜNÜM (VİZYON)

      —  Öğretim elemanlarının çalışmalarıyla ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunan; fakülte ve üniversitesinin ismini duyuran,

—        Akademisyenler arası bilimsel işbirliği yapan,

     —   Hoşgörülü, yapıcı, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı öğretim elemanları ve öğretmen adaylarına sahip,

      —  Bilim, kültür ve sanat etkinliklerine ilgi duyan, bu etkinlikleri düzenleyerek isimlerini duyuran öğrencilere sahip,

      —  Çağdaş bilgi, görgü ve becerilerle donatılmış öğretmen adaylarına sahip bir bölümdür.

 

                                          GELECEĞE BAKIŞ (MİSYON)

İlköğretim okullarında ve  Türkçe öğretim merkezlerinde, Türkçe derslerini verebilecek  bilgi ve beceriye  sahip, ülkesini ve insanını seven, sorumluluklarının farkında olan, kültürlü ve  nitelikli Türkçe  öğretmenleri yetiştirmek,

Yapıcı, akılcı, yaratıcı, eleştirel düşünen, zengin bir söz varlığına, dil zevki  ve  bilincine sahip, duygu ve düşünce dünyaları zengin bireyler yetiştirmek,

Ülkemiz kamu ve özel kurumlarının, Türkçenin her alanında bilgi ve beceriye sahip  nitelikli eleman ihtiyacını  karşılamak,

Türkçe eğitiminde ortaya çıkan sorunları bilimsel araştırmalarla belirlemek ve bu sorunların giderilmesine yönelik katkılarda bulunmak,

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında milli, manevi ve ahlaki değerlerini tanıyan ve tanıtan bireyler yetiştirmek,

Öğrencileriyle birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteli olmanın gururunu yaşamak ve yaşatmak,

Yapacağı araştırma ve çalışmalarla ulusal ve uluslar arası alanda Fakülte ve Üniversitemizin ismini duyurmaktır.

BAĞLANTILAR
Yukarı Çık