Amaç ve Kazanımlar

 

Bölümün genel amaçları aşağıda belirtilmiştir:
 
Türkçe öğretimine modern yaklaşımlar getirmek,
 
Ana dilin etkinlik alanlarını etkili kullanabilen, bu çerçevede eğitim verebilecek öğretmenler yetiştirmek,
 
Kariyer gelişimlerine uygun olarak öğrencileri alanlarında ve ilgili diğer alanlarda lisansüstü eğitime hazırlamak,

Öğrencilerimizi faydacı iletişim çerçevesinde diyalog kuran, demokrasiyi gözeten, öğrendikleri bilgileri hayata uyarlayan, işbirliği içinde birlikte çalışabilen, öğrendiklerini ve gözlemlediklerini anlamlandırabilen, üretici, yaşayarak öğrenmeye duyarlı, başarıyı kutlayan bireyler olarak yetiştirmek,

 

Günümüz teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanarak, öğrencilerimize konuşma, okuma, yazma, dinleme ve görsel okuma gibi temel dil becerilerini  kazandırmak,

Türkçe ders kitaplarını eleştirel gözle değerlendirebilen  ve kitapları, çalıştıkları bölgelerdeki insanların bilgi ve görgülerinin olgunlaşmasına katkı sağlayacak şekilde  geliştirebilen, kullanabilen “UYARLAYICI ÖĞRETMEN” adayları yetiştirmek,

Bölüm içi ve bölüm dışı etkinliklerimizle, öğrencilerimizin, iletişim kurma becerilerini üst düzeyde geliştirebilmelerini, olgunlaştırabilmelerini sağlamak,

Teknoloji ve modern yöntemlerden faydalanarak yapılandırmacı yaklaşımla, dil-davranış ilişkisini kurabilen ve kendi öğrencilerine de dil-davranış ilişkisi kurma becerisi kazandırabilen öğretmen adayları yetiştirmek,

Dilimizin, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimseyen, Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanan ve öğrencilerine de bu konuda örnek olacak öğretmen adayları yetiştirmek.

       

 

 

BAĞLANTILAR
Yukarı Çık